Ve spolupráci se společností připravujeme projekt

Komunitní vesnička pro seniory